logo
  • Brexit? ID of reispas? Visum? Reisverzekering

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

Regelmatig krijgen wij vragen naar de gevolgen van de Brexit met betrekking tot het reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard is dit voor iedere inwoner van zowel de Europese Gemeenschap als in het Verenigd Koninkrijk op dit moment nog koffiedikkijken. Toch kunnen wij al een aantal aanbevelingen geven voor uw nakende trip met Cocon reizen naar UK.


De Brexit – even terugblikken

Op 26 juni 2016 stemde het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Dit betekent een nog onzekere toekomst voor het reizen naar Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Het Verenigd Koninkrijk vraagt per 29 maart 2019 officieel de scheiding van de EU aan. De onderhandelingen over de voorwaarden van de scheiding met de overige EU-staten zijn nog altijd in volle gang. Zolang deze onderhandelingen lopen kan niemand precies voorspellen wat de gevolgen zijn. Er wordt voorspeld dat het Verenigd Koninkrijk de toegang tot de vrije luchtvaart kan behouden als ze onderhandelen over deelname aan de ECAA (European Common Aviation Area). Deze overeenkomst geeft onder andere landen als IJsland, Kroatië en Noorwegen gelijke toegang tot het luchtruim.


Wat verandert er straks na de Brexit voor toeristische reisgroepen?

Grenscontroles vinden ook nu al plaats. Het Verenigd Koninkrijk is nu eenmaal geen Schengenland. Dat betekent net als altijd controles bij de grens. Recent lanceerde de partij van de Britse Conservatieven hun visie over een nieuw immigratiesysteem met als kernboodschap om EU-inwoners op eenzelfde manier te behandelen als inwoners van buiten de EU. Het vrije verkeer van personen zou dan vervangen worden door een gecontroleerd immigratiesysteem met als belangrijkste doel controle op veiligheidsrisico's, strafblad en het inperken van het aantal arbeidsmigranten. Dat voorstel kan op termijn effect hebben op het toeristisch bezoek dat de Noordzee oversteekt. Denk bijvoorbeeld aan de ESTA zoals Amerika dit toepast. Voorlopig is dit slechts een voorstel van één regeringspartij. De EU onderhandelt nog volop met de Britten over de voorwaarden. Voorlopig is dit niet aan de orde. We zetten de belangrijkste vragen voor onze klanten op een rijtje.


Kan je na 29 maart met een ID-kaart naar Engeland reizen?

Bij een deal

Tijdens de overgangsperiode zal er niets veranderen m.b.t. de geldigheid van ID-kaarten. Na de overgangsperiode zal een nieuwe situatie ontstaan. Over deze situatie wordt de komende tijd onderhandeld.

Bij no deal

De geldigheid van Europese ID-kaarten staat momenteel nog in de wet in het VK geregeld. Pas wanneer deze wet wordt aangepast, zal het reizen met Europese ID-kaarten niet meer mogelijk zijn. Het VK heeft aangegeven EU/ID-kaarten tot tenminste 1 januari 2021 te accepteren als geldig reisdocument.


Is na de Brexit een visum nodig om naar Engeland te reizen?

Bij een deal

Tijdens de overgangsperiode zal er niets veranderen m.b.t. het vrij verkeer van personen (en dus visa). Na de overgangsperiode zal een nieuwe situatie ontstaan. Over deze situatie wordt de komende tijd onderhandeld.

Bij een no deal

De regering van het VK heeft aangegeven burgers van de EU niet aan de visumplicht te onderwerpen voor kort verblijf. Dit hebben zij uiteengezet in het policy paper “The future relationship between the United Kingdom and the European Union". LINK: https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-th...


Is mijn Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) van mijn mutualiteit nog geldig na Brexit?

Bij een deal

In het geval van een deal komt er een overgangsperiode van 29 maart 2019 tot 31 december 2020 waar in onderhandelingen nieuwe afspraken gemaakt worden. Dat betekent dat burgers dezelfde rechten en garanties hebben als voorheen en de kaart dus gewoon gebruikt kan worden. De overgangsfase is alleen van kracht als UK en EU voor de Brexit-datum tot overeenstemming komen.

Bij no deal

Bij geen deal zal de EZVK niet langer geldig zijn. Wij adviseren om dan een aanvullende reisverzekering af te sluiten voor een bestemming in een non-EU-land. Check altijd bij je mutualiteit – ook voor andere reizen - welke bestemming en welke bijstand verzekerd is. Sluit op basis daarvan eventueel een aanvullende reisverzekering af.

Verwachten we lange rijen bij de grens?

Voor het personenverkeer aan de grens verandert er op korte termijn niets. Controles waren er altijd al. Wel kunnen er langere wachttijden bij de terminals ontstaan. Vooral vanwege het vrachtverkeer dat mogelijk te maken krijgt met extra controles. We adviseren onze groepen op dit moment een half uur extra speling bij de terminals in acht te nemen. Iets eerder vertrekken dus. Dit wordt door Cocon Reizen meegedeeld bij je reisdocumenten.


Heb ik na de Brexit een paspoort nodig voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk?

Nu ook al heb je een geldig paspoort of geldige identiteitskaart nodig voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk (VK). Het VK maakt namelijk geen deel uit van het Schengengebied.

Bij een deal

Na de Brexit op 29 maart 2019 komt er mogelijk een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. De overgangsperiode is een onderdeel van het terugtrekkingsakkoord waar de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) over onderhandelen. Tijdens deze overgangsperiode blijven de EU-regels in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog gelden. De nationale identiteitskaarten van EU-burgers als document om het VK mee in of uit te reizen, blijven geldig. Ook is er afgesproken dat EU-burgers nog tenminste gedurende 5 jaar na het einde van de overgangsperiode op een identiteitskaart naar het VK kunnen reizen.

Bij no deal

Als de EU en het VK er niet in slagen een terugtrekkingsakkoord te sluiten, treden de hierboven genoemde afspraken niet in werking.

Het VK heeft aangegeven dat EU-burgers in dat geval tot 1 januari 2021 met een geldig paspoort of geldige identiteitskaart het VK kunnen in- of uitreizen. Dat betekent dat u tot die datum ook met een geldige identiteitskaart van België naar het VK en terug kunt reizen. Met ingang van 1 januari 2021 wordt een identiteitskaart mogelijk niet langer geaccepteerd als document om het VK mee in of uit te reizen. Een geldig paspoort is dan vereist.

Besluit:

Wij houden voor jou alle wijzigingen voor het inreizen in het VK nauwlettend in de gaten. En wij brengen je op de hoogte wanneer de voorwaarden vermeld in dit document zouden wijzigen.

Zorg ervoor dat je de volgende documenten bij je hebt:

  • Controleer de geldigheid van je ID-kaart en eventueel je reispas.
  • Informeer jezelf bij de mutualiteit over de bijstand verleend in het buitenland en in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk.
  • Zorg ervoor dat je beschikt over de documenten voor je bijstand:
    • EZVK van je mutualiteit met correcte geldigheid
    • Bijkomende reisverzekering in geval van NO DEAL