logo
  • Beademing van het hart - Frans Herman

Actualiteit
31 maart 2020

Iedereen en alle verhalen

willen we onthalen

maar voor het coronavirus

geven we niet thuis, kuis

en clean houden we

onze lijnen, open

het hart, gezond de afstand

tussen emotie en verstand.

Zolang we onze ogen scherpen

en onze oren slijpen, kan het

leven van anderen

kiemvrij

doorsijpelen tot bij ons.

Gesprekken

gevoerd en gezwegen

gaan niet viraal

maar verbinden

in vertrouwen

en daarna

zindert een verblindend witte

stilte:

ons geheim als enig spoor

tussen jouw mond en mijn oor.

Voor iedereen en alle verhalen

willen we

er blijven

zijn.

Anne Joosten – maart 2020

Quilt van Els Vereycken, Eb en vloed